Seminaras Biblijos Lyga misionieriams

2013 m. vasario 27 d. Vilniaus teologijos koledžo patalpose vyko seminaras, skirtas Biblijos Lyga Lietuva misionieriams. Į šį seminarą buvo pakviesti ne tik misionieriai, bet ir tie broliai ir seserys, kurie dirba kartu su misionieriais. Viso seminare dalyvavo 13 misionieriškų komandų (29 žmonės), kurie darbuojasi Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Švenčionių, Šalčininkų ir kitų Lietuvos miestų rajonuose. Jau tapo tradicija rengti tokius išplėstinius seminarus, kur kviečiami ne tik misionieriai, bet ir jų komandos nariai.
Susitikimas prasidėjo malda už tuos misionierius, kurie sirgo, ir negalėjo dalyvauti seminare.
Misionierius Rimas Dainis, tarnaujantis Lazdėnuose ir dar 5 kaimuose 15 kilometrų atstumu nuo Lazdėnų, pasidalino tarnystės patirtimi ir Dievo palaiminimais šiame tarnavime.
Vyskupas Rimantas Kupstys seminarą tęsė dėstydamas apie kultus. Šį kartą jis kalbėjo apie krikščionių ir evangelikų kultus, jų doktrinas ir tai, kaip kalbėti su žmonėmis, kurie yra patekę į tų kultų įtaką.
Pastoriaus Boris Filon dėstoma tema buvo „Biblijos supratimas“.
Misionieriai iš skirtingų Lietuvos rajonų turėjo puikią galimybę pabendrauti tarpusavyje, pasidalinti savo patirtimi, pasimelsti vienas už kitą. Buvo nuostabi dvasinė atmosfera Dievo artume.
Tai buvo geras laikas pabendrauti bendraminčiams, kuriuos vienija atsakomybė paskelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją visuose mūsų mažos Lietuvos kampeliuose.
Prieš išvykstant misionieriai buvo aprūpinti Biblijomis, Naujaisiais Testamentais ir kita būtina dvasine literatūra, maža finansine parama jų tarnystei.
Kitas šios misionierių grupės seminaras numatytas 2013 m. gegužės 22 d.