Knygų serija „Krikščionio gyvenimas“ jau ir lietuvių kalba!

2013 m. birželio viduryje iš spaustuvės atkeliavo paskutinė (šeštoji) knyga lietuvių kalba iš mokomosios šešių knygų serijos „Krikščionio gyvenimas“. Šį kartą į lietuvių kalbą buvo išversta ir išleista knyga „Kai meldžiatės“. Šlovė visagaliui Dievui!
Ši knygų serija skirta žmonėms besidomintiems Biblija ir krikščionybe, naujai įtikėjusiems žmonėms, o taip pat asmeninėms krikščioniškojo tikėjimo pagrindų studijoms. Tai nepakeičiamas įrankis pastoriams ir kitiems tarnautojams bažnyčioje organizuojantiems mokyklėles paaugliams, jaunimui ir suaugusiems. Šios knygos taip pat sėkmingai gali būti naudojamos (ir jau yra naudojamos) bažnyčios narių, kurie pradeda namų grupes, skirtas Biblijos studijoms, bei misionierių, pradedančių naujas bažnyčias.
Šį projektą – mokomosios knygų serijos „Krikščionio gyvenimas“ vertimo į lietuvių kalbą ir išleidimą, galėjome sėkmingai įgyvendinti dėl gauto palaiminimo – finansinės pagalbos iš Kanados „Biblijos Lyga“ ir mūsų koledžo bendradarbiavimo su „Biblijos Lyga“ Lietuvoje.
2011 metais buvo išversta ir atspausdinta knyga “Mes tikime”. 2012 metais buvo išverstos ir atspausdintos dvi knygos „Naujas gyvenimas“ ir „Bažnyčia“.
Dvi pirmosios šios serijos knygos „Jūsų Biblija“ ir „Tavo Draugė ir Globėja“ buvo išverstos į lietuvių kalbą ir išspausdintos jau anksčiau.
Norisi išreikšti ypatingą padėką Viešpačiui už Kanados „Biblijos Lyga“, už jų finansinę pagalbą šio unikalaus kurso „Krikščionio gyvenimas“ vertime ir spausdinime.