EAAA generalinė asamblėja „Teologinio švietimo konferencija -12“

2015 m. spalio 26-28 dienomis Vilniaus teologijos koledžo prezidentas Ivanas Škulis ir koledžo dėstytojas Nikolaj Tkačuk dalyvavo generalinėje Eurazijos akreditacijos asociacijos (EAAA) asamblėjoje, vykusioje Krikščioniško gyvenimo centre Irpinėje (Ukraina). Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 80 delegatų iš 38 švietimo įstaigų iš Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Baltarusijos, Lietuvos, Kazachstano ir JAV.Susitikimas prasidėjo iškilmingomis pamaldomis, kurių dalyvius pasveikino Ukrainos Biblijos draugijos prezidentas Grigorij I. Komendant, Ukrainos evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčios vyr. vyskupas Michail S. Panochko, Ukrainos evangelikų krikščionių baptistų sąjungos pirmininkas Valerij S. Antoniuk, Ukrainos Švietimo ministerijos visuomeninės tarybos pirmininkas V. S. Maruščenko. Įkvėpiantį pamokslą išsakė Rusijos baptistų sąjungos buvęs prezidentas Jurij Kirilovič Sipko.
Naujai išrinkta EAAA valdyba 2015 – 2017 metams, su EAAA vykdomojo direktorato nariais.
Po atidarymo ceremonijos dalyviai perėjo prie EAAA veiklos darbinių klausimų. Ataskaitas apie atliktą darbą pateikė EAAA pirmininkas Sergej V. Sannikov, akreditavimo skyriaus vadovas Aleksandr V. Zigalenko, resursų ir tyrimų centro vadovas Roman P. Soloviy. Šias asamblėjos sesijas vedė Ivanas Škulis.
Antrąją asamblėjos dieną 2015-2017 metų kadencijai buvo išrinkta nauja EAAA valdyba. EAAA prezidentu išrinktas Sergej Sannikov, viceprezidentu mūsų koledžo prezidentas Ivanas Škulis. Generalinė asamblėja taip pat patvirtino vykdomosios direkcijos sudėtį: švietimo skyriaus vadovu tapo Taras Dyatlik, akreditavimo skyriaus vadovu – Aleksandr Zigalenko, resursų ir tyrimų centro vadovu – Roman Soloviy.
Asamblėjos susirinkimų pabaigoje buvo patvirtinti nauji dokumentai, susiję su akreditacija ir naujai 2015 -2017 metams išrinktų valdybos narių pareigomis.
Ivanas Škulis taip pat dalyvavo 2015 m. spalio 24 – 25 dienomis vykusiuose kadenciją baigiančios EAAA valdybos posėdžiuose, o spalio 27 -28 dienomis naujai išrinktos EAAA valdybos posėdžiuose.
2015 m. spalio 27 d. vakarinę sesiją vedė Nikolaj Tkačuk. Šioje sesijoje švietimo įstaigos, įeinančios į EAAA, pristatė savo veiklą ir poreikius.

Daugiau nuotraukų iš EAAA valdybos posėdžių rasite čia.
Generalinės asamblėjos nuotraukas rasite čia.