Dvejų metų Biblijos lygos misionierių rengimo programos baigiamasis seminaras

=“_blank“>2013 m. lapkričio 11 d. Vilniaus teologijos koledže vyko dvejų metų Biblijos lyga Lietuvoje misionierių rengimo programos baigiamasis seminaras. Tai bendra Vilniaus teologijos koledžo ir Biblijos Lyga Lietuvoje programa, remiama Kanados Biblijos lyga.

Kursą studijavo 11 misionieriškų komandų – viso 26 žmonės, kurie darbuojasi Vilniaus ir Kauno rajonuose. Šis misionierių rengimo kursas yra unikalus tuo, kad bažnyčių pastoriai, studijuojantys šiame kurse, yra misionieriai ir darbuojasi naujų bažnyčių steigime Lietuvoje ir už jos ribų. Todėl per šiuos dvejus studijų metus, kai kuriuos seminarus dėstė tie patys pastoriai-misionieriai.

Baigiamąjį seminarą sudarė keturios sesijos. Pirmą sesiją dėstė misionierius Boris Filon „Dievo jėga evangelisto tarnavime“. Antrą – Kanados Biblijos lygos direktorius Rytų Europos, buvusių tarybų Sąjungos šalims ir Kinijai Waldemar Kurz. Trečioje sesijoje misionierius Anatolij Dmitruk kalbėjo „Ligonių išgijimas – kaip ženklas“. Įprastinės ketvirtos sesijos laikas buvo paskirtas misionierių pasidalinimui – jie pasakojo apie savo tarnystę, kalbėjo apie džiaugsmus ir sunkumus, išsakė maldos poreikius. Atskirai buvo pasimelsta už kiekvieną misionierišką komandą.

Dviejų metų kurso baigimo sertifikatai buvo įteikti 15 misionierių. Sertifikatus įteikė Kanados Biblijos lygos direktorius Rytų Europos, buvusių tarybų Sąjungos šalims ir Kinijai Waldemar Kurz ir Biblijos lyga Lietuvoje direktorius, Vilniaus teologijos koledžo prezidentas Ivanas Škulis.
Baigiamojo seminaro ir sertifikatų teikimo baigusiems dviejų metų Biblijos lyga Lietuvoje misionierių rengimo programą nuotraukas galite peržiūrėti čia.