Misijos teiginys

KlasėLietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos dvasinio švietimo įstaiga -Vilniaus teologijos koledžas –suteikia galimybę Dievo pašauktiesiems lavinti turimas dovanas ir ruošia juos tarnavimui – vykdyti didįjį Kristaus pavedimą.

VTK misijos teiginys yra labai glaustas. Kiekvienas jo žodis yra reikšmingas.

  • Dvasinio švietimo įstaiga. Švietimas yra gyvybiškai svarbi mūsų misijos dalis. Lavinimas tarnavimui – tai daugiau nei akademinis paruošimas, tai dvasinė veikla. Mes esame evangelinio tikėjimo krikščionys ir norime evangelinio tikėjimo teologinį mokymą taikyti praktikoje. Mes ne tik siekiame suteikti išsilavinimą, atitinkantį aukščiausius akademinius standartus, bet taip pat trokštame atnešti dieviškus pasikeitimus į tas bažnyčias, kurioms tarnaujame.
  • Suteikia galimybę. Suvokiame, kad lavinti dovanas negalima jėga, svarbu tai daryti vidinės motyvacijos skatinamam. Tikimės, jog patys studentai uoliai studijuos ir sieks dvasinio tobulėjimo. Mes suteikiame daug galimybių akademinio, dvasinio  ir visuomeninio gyvenimo tobulinimui, tačiau kiekvienas studentas yra atsakingas už savo augimą šiose srityse.
  • Dievo pašauktiesiems. Esame įsitikimę, kad Dievas ir šiandien šaukia žmones Jam tarnauti. Jis pašaukia žmones būti pastoriais, evangelistais, misionieriais, ir t.t.
  • Lavinti turimas dovanas. Dievo pašaukti tarnauti žmonės yra apdovanoti tiek įgimtomis, tiek antgamtinėmis dovanomis. VTK suteikia galimybę studentams atrasti tas dovanas ir kiek galima labiau jas lavinti.
  • Ruošia juos tarnavimui. Mes ruošiame žmones, kurie yra pašaukti tarnauti. Evangelijos tarnautojams reikalingas geras Dievo žodžio pamatas. Kiekvienam studijuojamam kursui Biblija yra pagrindinis vadovėlis. Ja remiantis pateikiamas tvirtas teologinis mokymas ir jo praktinis pritaikymas tarnavimui bažnyčioje.
  • Vykdyti didįjį pavedimą. Galutinis koledžo tikslas yra paruošti studentus, kurie vykdytų didįjį pavedimą – ne tik skelbtų Evangeliją, bet ir taptų tikrais Jėzaus mokiniais.